biuletyn informacji publicznej


Rejstr aktywnych informacji:

L.p.
Operacja
Data
Godzina
Tytuł
Aktywna
Historia
1
Dodanie
2020-11-23
16:25:11
Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie określenia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społ
1
2
Zmiana
2020-11-12
14:10:41
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy
1
3
Zmiana
2020-10-30
13:57:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Żyrardów: „Wykonywanie i dostarczanie w 2021 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założycielskim jest Miasto Ż
1
4
Dodanie
2020-10-19
14:57:59
Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie działa w ograniczonym zakresie!!
1
5
Zmiana
2020-10-19
14:57:39
PODSTAWOWE DANE PODMIOTU
1
6
Zmiana
2020-10-01
15:35:36
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie
1
7
Dodanie
2020-07-30
13:02:50
Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin
1
8
Dodanie
2020-06-24
12:54:37
Bilans MOPS
1
9
Zmiana
2020-05-14
10:50:02
SCHEMAT ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRARDOWIE
1
10
Dodanie
2020-04-28
12:50:19
Wypłąty świadczeń
1
11
Dodanie
2020-04-27
13:26:31
Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii korona wirusa
1
12
Dodanie
2020-03-27
11:58:50
Dot. zaświadczeń do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej UM Żyrardów
1
13
Zmiana
2019-11-22
12:12:40
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Żyrardów: „Wykonywanie i dostarczanie w 2020 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założycielskim jest Miasto Ż
1
14
Zmiana
2019-05-10
12:38:19
Bilans MOPS Żyrardów 2018
1
15
Zmiana
2018-12-19
17:44:20
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Żyrardowa
1
Strona:
0
1
2
3
Historia zmian informacji:
L.p.
Operacja
Data
Godzina
Tytuł
Aktywna
Historia
1
Dodanie
2020-06-24
12:54:37
Bilans MOPS
1

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict