Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Wykonywanie i dostarczanie w 2012 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrardów

Informację aktualizowano 2011-12-02 - 14:37:10
Informację dodano 2011-11-25 - 13:07:05
Informację wytworzono 2011-11-25 - 13:07:05
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

w sprawie zorganizowania szkoleń w ramach projektu (nr PO KL/14-147/11/7.1.1) „RAZEM ŁATWIEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRARDOWIE, ul. Armii Krajowej 3 zwraca się z prośbą o nadesłanie pisemnych ofert na przeprowadzenie szkolenia:

- kurs kierowców wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

Szkolenie  ma spełniać następujące kryteria:

1. Miejsce zorganizowania szkolenia –do uzgodnienia,

2. Ilość osób -  5

3. Ilość godzin – do uzgodnienia

4. Warunki: sala, wynagrodzenie wykładowców i materiały szkoleniowe pokrywa Instytucja Szkoląca,

5. Po ukończeniu szkolenia: zostanie wydane zaświadczenie + certyfikat uprawniający beneficjenta do podjęcia zatrudnienia.

 

Oferty pisemne prosimy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

96-300 ŻYRARDÓW

ul. ARMII KRAJOWEJ 3.

tel.46/855-31-26

bądź drogą e-mail: mops@zyradow.pl

 

w terminie do 14.10. 2011r.

 

Do oferty prosimy dołączyć dokument (*dopuszcza się skan, ksero) uprawniający  do wykonywania określonej działalności:

- Program Szkolenia,

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji i KRS,

- Zaświadczenie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie do Rejestru Instytucji Szkolących

- Inne: informacje o prowadzeniu podobnych szkoleń

 

Informujemy, że przesłanie oferty pisemnej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

Brane będą pod uwagę oferty kompletne

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

Informację aktualizowano 2011-10-03 - 09:34:29
Informację dodano 2011-10-03 - 09:34:29
Informację wytworzono 2011-10-03 - 09:34:29
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonywanie   w roku  2011  usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie , w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Informację aktualizowano 2011-01-26 - 17:21:26
Informację dodano 2011-01-18 - 11:30:38
Informację wytworzono 2011-01-18 - 11:30:38
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie