Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – wykonywanie i dostarczanie w 2010 roku gorących posiłków formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 6 , Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Gimnazjum nr

Informację aktualizowano 2009-11-30 - 10:06:09
Informację dodano 2009-11-12 - 13:12:24
Informację wytworzono 2009-11-12 - 13:12:24
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonywanie 2010 roku usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych z zadań własnych gminy na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz.593 z późn. zm.) dla podopiecznyc

Informację aktualizowano 2009-11-24 - 14:17:33
Informację dodano 2009-11-12 - 13:15:26
Informację wytworzono 2009-11-12 - 13:15:26
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie