Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Informację aktualizowano 2008-11-24 - 14:02:32
Informację dodano 2008-11-21 - 10:51:44
Informację wytworzono 2008-11-21 - 10:51:44
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Informację aktualizowano 2008-11-21 - 10:53:07
Informację dodano 2008-11-21 - 10:53:07
Informację wytworzono 2008-11-21 - 10:53:07
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie i dostarczanie w 2009 roku gorących posiłków formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 6 , Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Gimnazjum nr

Informację aktualizowano 2008-11-21 - 10:48:36
Informację dodano 2008-11-12 - 12:58:13
Informację wytworzono 2008-11-12 - 12:58:13
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie 2009 roku usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych z zadań własnych gminy na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz.593 z późn. zm.) dla podopieczny

Informację aktualizowano 2008-11-21 - 10:45:38
Informację dodano 2008-11-12 - 12:53:42
Informację wytworzono 2008-11-12 - 12:53:42
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie