biuletyn informacji publicznej

500 plus (Świadczenie wychowawcze)

Aby nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze 500+ należy w sierpniu złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy od 1 października br. do września 2018 roku. Jeśli w sierpniu nie złożymy odpowiednich dokumentów na pieniądze trzeba będzie poczekać dłużej. Jeżeli wniosek zostanie złożony miesiąc później czyli we wrześniu 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje najpóźniej do 30 listopada tego roku.

Analogicznie będzie w kolejnych miesiącach:

- w przypadku złożenia konkretnego wniosku w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 roku,

- w przypadku złożenia konkretnego wniosku w listopadzie, przyznanie i wypłata świadczenia następuje najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku

- w przypadku złożenia konkretnego wniosku w miesiącach grudzień 2017 – styczeń 2018 przyznanie i wypłata świadczenia następuje najpóźniej do końca lutego 2018 roku.

- wnioski złożone od lutego będą rozpatrywane na bieżąco.

 

W podstawowych zasadach wypłaty świadczeń nic się nie zmieni. Nadal przysługuje ono na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiąganego dochodu. Środki wypłacane będą także na pierwsze dziecko, jeśli dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekroczy 800 złotych lub 1200 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne.

Zmiany przyznawanych świadczeń 500+ będą dotyczyć tych rodzin, które otrzymują pieniądze na pierwsze albo jedyne dziecko.

*Jeśli pracownik rozwiąże umowę z pracodawcą, by po krótkim czasie zawrzeć nową – z mniejszą pensją, która będzie uprawniała do świadczenia 500+ - straci Prawo do zasiłku na pierwsze dziecko.

*Aby deklaracja o samotnym wychowywaniu dziecka została przyjęta, rodzic będzie musiał wystąpić do sądu o alimenty – tylko wtedy (i jeśli spełni kryterium dochodowe) otrzyma 500+ na pierwsze dziecko.

* jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą rozliczała się ryczałtem lub kartą podatkową oświadczy, że osiągnęła niski dochód i tak będzie brany pod uwagę dochód wskazany w obwieszczeniu Ministra Właściwego do spraw rodziny.

 

Aby w kolejnym okresie zasiłkowym czyli od 1 października 2017 roku do września 2018 roku otrzymywać pieniądze z programu „Rodzina 500+” wnioski muszą złożyć wszyscy Ci, którzy już pobierają zasiłek, jak i Ci, którzy starają się o niego po raz pierwszy. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać:

- w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3 od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00, w środy 8.00 – 18.00;

- za pomocą systemu teleinformatycznego https://wnioski.mpips.gov.pl;

- za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

- za pośrednictwem systemu informatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną;

- wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub osobiście w siedzibie ośrodka.

 

 

 

Informację aktualizowano 2017-07-28 - 12:33:22
Informację dodano 2016-03-16 - 14:38:36
Informację wytworzono 2016-03-16 - 14:38:36
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński
....................................................................................................................

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict