Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
DYREKTOR


p.o. DYREKTORA
Monika Woźniak-Grabek

tel. +48 (46) 855-31-26
e-mail: mops@zyrardow.pl

 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • przygotowywanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej — sporządzanie rocznego bilansu potrzeb i środków
 • planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej
 • ocena problemów społecznych terenu i przedstawianie propozycji ich rozwiązań
 • podejmowanie z upoważnienia Rady Miejskiej decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń pomocy społecznej
 • analiza i ocena realizacji planu zaspokajania potrzeb oraz skuteczności świadczeń pomocy
 • przedstawianie Radzie Miejskiej informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na terenie miasta, potrzeb pomocy społecznej oraz świadczeń pomocy
 • współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowiska lokalnego do działań na rzecz pomocy społecznej
 • rozstrzyganie spraw spornych między pracownikami Ośrodka
 • zapewnianie warunków organizacyjnych dla sprawnego działania Ośrodka
 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz
 • określanie polityki kadrowej, dbałość o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji
Informację aktualizowano 2021-02-03 - 22:37:07
Informację dodano 2008-10-26 - 01:03:38
Informację wytworzono 2008-10-26 - 01:03:38
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca


MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie