biuletyn informacji publicznej


Rejstr aktywnych informacji:

L.p.
Operacja
Data
Godzina
Tytuł
Aktywna
Historia
31
Zmiana
2012-01-23
13:21:30
1
32
Zmiana
2011-12-02
14:37:10
Wykonywanie i dostarczanie w 2012 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrardów
1
33
Dodanie
2011-10-03
09:34:29
ZAPYTANIE O CENĘ
1
34
Zmiana
2011-01-26
17:21:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1
35
Zmiana
2010-12-16
15:25:39
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi - Wykonywanie i dostarczanie w 2011 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrar
1
36
Zmiana
2010-10-20
14:31:39
WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH
1
37
Dodanie
2010-03-25
13:16:36
Świadczenie pielęgnacyjne
1
38
Dodanie
2010-03-25
13:16:06
Zasiłek pielęgnacyjny
1
39
Zmiana
2009-11-30
10:06:09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – wykonywanie i dostarczanie w 2010 roku gorących posiłków formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 6 , Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Gimnazjum nr
1
40
Zmiana
2009-11-24
14:17:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonywanie 2010 roku usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych z zadań własnych gminy na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz.593 z późn. zm.) dla podopiecznyc
1
41
Zmiana
2008-11-24
14:02:32
1
42
Dodanie
2008-11-21
10:53:07
1
43
Zmiana
2008-11-21
10:48:36
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie i dostarczanie w 2009 roku gorących posiłków formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 6 , Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Gimnazjum nr
1
44
Zmiana
2008-11-21
10:45:38
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie 2009 roku usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych z zadań własnych gminy na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz.593 z późn. zm.) dla podopieczny
1
45
Zmiana
2008-10-31
17:00:00
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
1
Strona:
0
1
2
3
Historia zmian informacji:
L.p.
Operacja
Data
Godzina
Tytuł
Aktywna
Historia

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict