biuletyn informacji publicznej


Rejstr aktywnych informacji:

L.p.
Operacja
Data
Godzina
Tytuł
Aktywna
Historia
16
Zmiana
2017-07-28
12:27:14
Aktualizacja
1
17
Zmiana
2017-07-28
12:26:58
Aktualizacja
1
18
Zmiana
2017-07-28
12:26:17
Aktualizacja
1
19
Zmiana
2017-07-28
12:23:20
Aktualizacja
1
20
Zmiana
2017-07-28
12:22:56
Aktualizacja
1
21
Zmiana
2017-07-28
12:22:39
1
22
Zmiana
2016-12-28
10:30:21
Wykonywanie i dostarczanie w 2017 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrardów.
1
23
Zmiana
2015-12-08
11:16:47
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Żyrardów: „Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2016 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założyciel
1
24
Zmiana
2014-10-30
14:12:45
„Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2015 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrardów.
1
25
Zmiana
2014-05-09
13:00:32
PODSTAWA PRAWNA
1
26
Zmiana
2013-12-13
11:00:05
Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2014 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrardów
1
27
Dodanie
2013-05-14
13:59:03
Zapytanie ofertowe poniżej 14 tysięcy euro - Szkolenia /Kursu zawodowego dla uczestników projektu w zakresie: - fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i komputera
1
28
Zmiana
2013-05-14
13:57:20
Zapytanie ofertowe poniżej 14 tysięcy euro dotyczące Szkolenia /Kursu zawodowego dla uczestników projektu
1
29
Zmiana
2012-12-13
12:25:05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi - Wykonywanie i dostarczanie w 2013 roku gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr.1, 2 ,3, 4, 6, 7, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrar
1
30
Dodanie
2012-03-22
09:45:46
W związku z realizacją Projektu Systemowego „Razem łatwiej”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Żyrardowie . w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upows
1
Strona:
0
1
2
3
Historia zmian informacji:
L.p.
Operacja
Data
Godzina
Tytuł
Aktywna
Historia

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict