biuletyn informacji publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/2014 na realizację spotkania integracyjnego
Informację aktualizowano 2014-06-10 - 13:10:14
Informację dodano 2014-06-10 - 13:09:43
Informację wytworzono 2014-06-10 - 13:09:43
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński
....................................................................................................................
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014 - 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych
Informację aktualizowano 2014-05-26 - 09:09:18
Informację dodano 2014-05-12 - 10:54:57
Informację wytworzono 2014-05-12 - 10:54:57
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński
....................................................................................................................
ZAPYTANIE O CENĘ

w sprawie zorganizowania szkoleń w ramach projektu (nr PO KL/14-147/11/7.1.1) „RAZEM ŁATWIEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRARDOWIE, ul. Armii Krajowej 3 zwraca się z prośbą o nadesłanie pisemnych ofert na przeprowadzenie szkolenia:

- pomoc dentystyczna,

- pracownik ochrony fizycznej licencja I stopnia

 

Szkolenie  ma spełniać następujące kryteria:

1. Miejsce zorganizowania szkolenia - siedziba instytucji szkolącej bądź  Miasto Żyrardów,

2. Ilość osób -  do uzgodnienia

3. Ilość godzin – do uzgodnienia

4. Warunki: sala, wynagrodzenie wykładowców i materiały szkoleniowe pokrywa Instytucja Szkoląca,

5. Po ukończeniu szkolenia: zostanie wydane zaświadczenie + certyfikat uprawniający beneficjenta do podjęcia zatrudnienia.

 

Oferty pisemne prosimy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

96-300 ŻYRARDÓW

ul. ARMII KRAJOWEJ 3.

tel.46/855-31-26

bądź drogą e-mail: mops@zyradow.pl

 

w terminie do 10.06. 2011r.

 

Do oferty prosimy dołączyć dokument (*dopuszcza się skan, ksero) uprawniający  do wykonywania określonej działalności:

- Program Szkolenia,

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji i KRS,

- Zaświadczenie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie do Rejestru Instytucji Szkolących

- Inne: informacje o prowadzeniu podobnych szkoleń

 

Informujemy, że przesłanie oferty pisemnej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

Brane będą pod uwagę oferty kompletne

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informację aktualizowano 2011-10-06 - 15:29:20
Informację dodano 2011-05-25 - 12:26:15
Informację wytworzono 2011-05-25 - 12:26:15
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński
....................................................................................................................

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict