biuletyn informacji publicznej


Rejstr aktywnych informacji:

L.p.
Operacja
Data
Godzina
Tytuł
Aktywna
Historia
46
Zmiana
2008-10-26
01:04:08
DYREKTOR
1
47
Zmiana
2008-10-24
14:27:00
Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Żyrardowie
1
48
Dodanie
2008-10-24
09:01:34
REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRARDOWIE
1
49
Dodanie
2008-10-23
23:48:50
SCHEMAT ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRARDOWIE
1
50
Dodanie
2008-10-23
23:00:53
Instrukcja obsługi
1
51
Dodanie
2008-10-23
19:43:45
Redaktor strony:
1
Strona:
0
1
2
3
Historia zmian informacji:
L.p.
Operacja
Data
Godzina
Tytuł
Aktywna
Historia

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict